Default welcome msg!

телефон

+359 899147747, +359 899147757

Ново поколение цифрова товарна клетка Powercell PDX, Mettler Toledo

www.mt.com/powercell

Ново поколение цифрова товарна клетка модел Powercell PDX ,производство на Mettler Toledo  направи революция при автомобилните и жп везни (кантари). Някои от основните предимства на новата технология са следните:

Без съединителни кутии: 
Съединителните кутии на товарните клетки от старата технология са изложени директно на атмосферните влияния и са една от най-честите причини за повреда при автомобилните везни. Товарните клетки PDX са подвързани последователно една със друга по технология обща шина без необходимост от съединителни кутии. Всички сигнални кабели са с разглобяеми съединители със степен на защита IP68/IP69K. Изравняването на ъглите на везната се извършва изцяло от клавиатурата на показващото устройство по цифров път.

Подобрена защита от мълнии:

Попадение на мълния даже и в близост до Вашата автомобилна везна може да я извади от строя за дълъг период от време като разходите по възстановяване на работоспособността й ще са големи. Дори   гаранцията/застраховката да Ви покрие тези разходи Вие за дълъг период от време няма да разполагате с везна и Вашия бизнес ще претърпи загуби.
Mettler Toledo предлага цялостна мълниезащита на всички товарни клетки PDX, сигналните и захранващите кабели както и теглоизмерващия терминал. В общия случай разряда от попадение на мълния е около 30 000 Ампера. Теглоизмервателната система PDX e защитена от многократен разряд до 80 000 Ампера, което е установено с тестови сертификат от оторизирана лаборатория! Няма данни за подобни тестове при други производители към този момент.

Защита от гризачи:
Всички кабели на товарните клетки PDX, както и кабела до помещението на оператора са бронирани с уплетка от неръждаема стомана. Даже и при възникване на механична повреда се подменя само кабела т.к той е подвързан посредством разглобяем съединител към товарната клетка.

Защита от неоторизирана намеса:
При теглоизмервателна система  PDX не е възможна външна неоторизирана намеса върху резултата от измерването т.к е 100% цифрова без съединителни кутии.

Превантивна отдалечена диагностика и самодиагностика:
При старата технология товарни клетки частичен или краен отказ може да не се забележи за дълъг период от време като загубите от неточно измерване да са значителни. Цифровите товарни клетки PDX са с вградена самодиагностика и могат да ви известят за проблеми още преди да са се случили. Отдалечен достъп до ниво товарна клетка през локалната мрежа на предприятието или Интернет, както и получаване на съобщение по Е-поща са напълно възможни. При товарните клетки PDX контролирани параметри в реално време са:  херметичност на корпуса, брой претоварвания, захранване, логически нива на мрежовия протокол, температура, сериен номер и наклон на товарната клетка спрямо вертикалата.
Всички товарни клетки PDX са калибрирани с еднакъв изходен сигнал, поради което не се налага пренастройка на везната при подмяна на една товарна клетка с друга.

Защита от външни влияния: 
Корпус от неръждаема стомана със 200% защита от механично претоварване и степен на прахо- и водозащита IP68/IP69K, гумен маншон за защита от замърсяване на долния лагер, автоматична компенсация на температура, линейност, хистерезис и пълзене

Сертификати:
Copyright © 2015 ЛИБРА Инженеринг ООД - индустриални теглоизмерващи системи: автомобилна везна, поосова везна, тръбни везни, вагонна везна.