Default welcome msg!

телефон

+359 899147747, +359 899147757

1. Система HELPER mini

 • Марка Manufacturer
 • Код на продукта SH1234767
 • Наличност В наличност

    Основни възможности : 

 • Показващо устройство с клавиатура от 12 бутона, корпус ABS
 • Буквенно-цифров двуредов LCD дисплей с подсветка
 • Точност на измерване: < 1%
 • Калибровка и настройка изцяло от клавиатура
 • Захранване от акумулаторна батерия 10 – 36Vdc със защита от обръщане на поляритета
Температура на работа:
 • показващото у-во: от -20оC до +50оC датчика
 • за налягане: от -30оC до + 80оC
 • датчика за положение: от -30оC до + 80оC
Степен на защита
 • на показващото устройство: IP65
 • на датчика за налягане: IP68
 • на датчика за положение: IP68
 • Двупосочен интерфейс RS232C
 • Време за монтаж на системата – 1 ден 
 • В края на смяната данните могат да се запишат на карта памет и да се пехвърлят в персонален компютър

Допълнителни опции : 
 

Термичен принтер за щитов монтаж, 58mm широчина на главата, 50mm диаметър на ролката

Карта с 32Kb памет за разтоварване на данните от показващото устройство и зареждането им в персонален копютър

Карто четящо/записващо устройство за подвързване към персонален компютър по RS232 интерфейс (COM1). Служи за четене на заредените от показващото устройство данни в картата памет,както и да запише обратно в нея базата данни с клиенти за зареждането й впоказващото устройство.


Copyright © 2015 ЛИБРА Инженеринг ООД - индустриални теглоизмерващи системи: автомобилна везна, поосова везна, тръбни везни, вагонна везна.