Default welcome msg!

телефон

+359 899147747, +359 899147757

преносими


1.Мобилна модел WWSx, измерваща в статика

Основни възможности :  Преносима, електронна осова везна за измерване на оси в статика състояща се от две преносими платформи, изравняващи пътеки и мобилно показващо устройство Mаксимален ..

Showing 1 to 1 of 1 (1 Pages)

Copyright © 2015 ЛИБРА Инженеринг ООД - индустриални теглоизмерващи системи: автомобилна везна, поосова везна, тръбни везни, вагонна везна.