Default welcome msg!

телефон

+359 899147747, +359 899147757

Сервиз

11 June 2008

 
 

 

Сервизни услуги :

  • Доставка, монтаж, пуск на теглоизмервателно оборудване и системи 

    Либра Инженеринг ООД разполага с квалифицирани специалисти и необходимото техническо оборудване за монтаж и пуск на везни с неавтоматично и автоматично действие.

  • Преустройство и модернизация на съществуващи везни 

Фирмата може да модернизира Вашата стара механична или електронна везна с електронно оборудване на най-съвременно техническо равнище.

  • Ремонт на електронни везни

Фирмата разполага със склад от резервни части,обучен сервизен персонал,превозни средства и оборудване за гаранционни и извънгаранционни ремонти в сервизните бази на фирмата или на мястото на експлоатация. 

  • Извънгаранционно сервизно обслужване на електронни везни 

      -абонаментно сервизно обслужванe

      -подготовка,организация и участие при периодична проверка на везни 

      -експресно сервизно обслужване

  • Втора степен на първоначално проверка на неавтоматични везни производство на Mettler Toledo

     Либра Инженеринг ООД е оторизирана да извършва втора  степен на първоначална проверка на неавтоматични везни произвoдство на Mettler Toledo

  • Отдаване под наем на калибрирани еталонни тежести с маса 1000kg и 20kg клас M1

Фирмата разполага с калибрирани еталонни тежести както и собствен превоз за тях.

  • Обучение

 

  • Консултации

Copyright © 2015 ЛИБРА Инженеринг ООД - индустриални теглоизмерващи системи: автомобилна везна, поосова везна, тръбни везни, вагонна везна.